Arbeidsdeskundig
advies

www.roekevis-advies.nl

Arbeidsdeskundig Onderzoek en Advies

In het kader van de wet verbetering Poortwachter heeft u als werkgever en werknemer samen de verantwoordelijkheid om in de eerste 2 jaar van ziekte er alles aan te doen om aan het werk te blijven danwel te hervatten. Om duidelijkheid te krijgen of terugkeer in eigen werk haalbaar is (eventueel met aanpassingen) of dat er ander werk in de organisatie passend is, is het vaak noodzakelijk arbeidsonderzoek te doen.

Ik geef antwoord op bovenstaande vragen, maar geef ook advies over hoe de re-integratie vorm moet krijgen. Ik spreek met alle partijen uitgebreid, geeft uitleg over de reden en het doel van het onderzoek en ga waar mogelijk op de werkplek kijken. Partijen krijgen een rapportage met mijn bevindingen en afhankelijk of u dat wenselijk vindt, geef ik een mondelinge of telefonische toelichting op het rapport. Tevens kan ik ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de adviezen.

Ook als er een andere reden is om te onderzoeken of het werk passend is, kan ik daar antwoord op geven.

 

Terug naar vorige pagina