Arbeidsdeskundig
advies

www.roekevis-advies.nl

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Werkgevers willen graag dat werknemers zich veilig voelen op het werk. Ook zijn organisaties conform de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen o.a. psychosociale arbeidsbelasting. Bedrijven moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • Agressie en geweld
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten


Het kunnen grote zaken zijn maar ook kleinere voorvallen waardoor je je niet meer veilig voelt op je werk.

Wat doet een vertrouwenspersoon dan?

 • Het verzorgen van eerste opvang van de medewerker die ongewenste omgangsvormen ervaren heeft en die daarin haar of zijn verhaal kwijt wil of daarbij hulp en advies nodig heeft.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • De medewerker informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals
  klachtenprocedures.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het desgewenst begeleiden, als de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij
  bijvoorbeeld de leiding van de organisatie of een klachtencommissie.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen
  van ongewenst gedrag.

 

Het doel van contact met de vertrouwenspersoon is herstel van een veilige werkplek. Dus hoe eerder je komt, hoe groter de kans is op herstel van die veilige werkplek!